KROK 2. Zasada działania szyfru

  
przykład:
goorsky =  

     © Goorsky 2006