KROK 2. Zasada dzialania szyfru

  


przykład:
goorsky = 17 26 26 28 29 22 34

17 26 26 28 29 22 34 = goorsky

     © Goorsky 2006