KROK 2. Zasada działania szyfru

  

   Dowolny wyraz jak GADERYPOLUKI, na przykładzie QSAGK5MEO1
Wyraz zostaje podzielony na części, w których każda składa się z dwóch kolejnych znaków: QS - AG - K5 - ME - O1 - RY.
Jeśli jakiś zadany do szyfrowania znak występuje w dwójce - zostaje zastąpiony na sąsiadujący,
jeśli nie występuje - pozostaje bez zmian.
Deszyfrowanie jest procesem odwrotnym.

przykład:
goorsky = a11rq5y
a11rq5y = goorsky


Przepraszam, opcja w trakcie budowy. Zajrzyj innym razem.

     © Goorsky 2006