KROK 2. Zasada działania szyfru

  

   KONIECMATURY
Wyraz zostaje podzielony na części, w których każda składa się z dwóch kolejnych liter: KO - NI - EC - MA - TU - RY.
Jeśli jakaś zadana do szyfrowania litera występuje w dwójce - zostaje zastąpiona na sąsiadującą,
jeśli nie występuje - pozostaje bez zmian.
Deszyfrowanie jest procesem odwrotnym.

przykład:
goorsky = gkkysor
gkkysor = goorsky

     © Goorsky 2006