KROK 2. Zasada działania szyfru

  

   GADERYPOLUKI
Wyraz zostaje podzielony na części, w których każda składa się z dwóch kolejnych liter: GA - DE - RY - PO - LU - KI.
Jeśli jakaś zadana do szyfrowania litera występuje w dwójce - zostaje zastąpiona na sąsiadującą,
jeśli nie występuje - pozostaje bez zmian.
Deszyfrowanie jest procesem odwrotnym.

przykład:
goorsky = appysir
appysir = goorsky

     © Goorsky 2006