KROK 1. Wybierz sposób szyfrowania

  

szyfruj/deszyfruj alfabetem MORSE-a
przykład:
goorsky = // - - . / - - - / - - - / . - . / . . . / - . - / - . - - //
// - - . / - - - / - - - / . - . / . . . / - . - / - . - - // = goorsky

szyfruj/deszyfruj wyrazem GADERYPOLUKI
przykład:
goorsky = appysir
appysir = goorsky

szyfruj/deszyfruj wyrazem KONIECMATURY
przykład:
goorsky = gkkysor
gkkysor = goorsky

szyfruj/deszyfruj dowolnym wyrazem jak gaderypoluki
przykład: (jesli wybierzesz wyraz qsagk5meo1)
goorsky = a11rq5y
a11rq5y = goorsky

szyfruj/deszyfruj szyfrem liczbowym
przykład:
goorsky = 17 26 26 28 29 22 19
17 26 26 28 29 22 19 = goorsky

szyfruj/deszyfruj szyfrem ułamkowym
przykład:
goorsky = 2/2 5/3 5/3 2/4 3/4 1/3 3/5
2/2 5/3 5/3 2/4 3/4 1/3 3/5 = goorsky

szyfruj szyfrem tabelkowym
przykład:
goorsky =  

    © Goorsky 2006

UWAGA: jeśli masz jakieś sugestie,
lub znasz ciekawy szyfr,
którego obsługa mogłaby się tutaj znaleźć
napisz maila! lub napisz na forum!